Reconstructie Boerenburg fase 2

Project Details
  • Activiteit:Infratechniek

Over het project

Nadat we de 1e fase begin 2015 afgerond hadden, hebben we fase 2 aangenomen, deze fase is gestart net na de bouwvak 2015.

Het werk bestaat hoofdzakelijk uit:

  • het opbreken van elementenverharding circa 11000 eh;
  • het opbreken van het bestaande riool 1,5 km;
  • het aanbrengen van een gescheiden stelsel 3 km inclusief bijbehorende grondwerk;
  • vervangen van de huis- en kolk aansluitingen;
  • het aanbrengen van de elementenverhardingen.

De afgelopen maanden zijn we goed op dreef geweest en zal begin volgend jaar het laatste stuk vernieuwd worden.