Werkzaamheden Nes aan de Amstel

Project Details
  • Activiteit:Cultuurtechniek
  • Opdrachtgever(s):Provincie Noord-Holland, Stichting Waternet

Over het project

In het schitterende Amstelland bij Nes aan de Amstel hebben wij onlangs het volgende combinatieproject afgerond.

In opdracht van Stichting Waternet hebben wij:

  • 700m dijk met ± 3.000m3 klei opgehoogd
  • Begroeiing verwijderd en 440 meter beschoeiing vervangen
  • Het bestaand asfaltpad op het dijklichaam verwijderd
  • Een nieuwe fundering en asfaltverharding aangebracht
  • Een inlaatconstructie aangebracht

Daarnaast is er voor de Provincie Noord-Holland een nieuwe fietsverbinding gemaakt door de Bovenkerkerpolder